REAGIRANJE

Za koga dela Boris Popovič na državnozborskih volitvah

V Primorskih novicah, 12. aprila, je novinar Denis Sabadin v članku z naslovom Za koga dela Boris Popovič na državnozborskih volitvah zapisal kup domnev, ki ne stojijo na realnih dejstvih, pa tudi napačne trditve, ki bi jih radi demantirali oziroma pojasnili.

Boris Popovič na tokratnih državnih volitvah dela za program Liste Borisa Popoviča – Digitalizirajmo Slovenijo (LBP-DS), ki temelji na željah in potrebah mladih, podjetnih, inovativnih ter Slovenk in Slovencev, ki bi radi končno spet postali ponosni na svojo lastno domovino. Gre za sredinsko stranko, kot pravilno ugotavlja novinar, vendar nikakor ne za »podtaknjenca, ki bi odtegoval glasove levemu bloku«, prav tako ne gre za poseganje v »desno sredinski bazen«, ampak za stranko, ki zna in zmore uresničiti pravi, povezovalni program s ciljem učinkovite in pravične pravne ter demokratične države, kjer bo vsak posameznik lahko uresničil svoje talente, vizije in sanje o lastni prihodnosti.

Če bi novinar tudi resnično prebral program, bi videl, da je le-ta podrobno razčlenjen in tudi realen, kar vedo naši kandidati v vseh 88 volilnih okrajih. V vseh okrajih so kandidati spoštovani posamezniki, da pa novinar pozna le enega ali dva z liste, je dejstvo, ki govori o njegovi provincialnosti. Če pa bi imel resničen namen predstaviti Listo Borisa Popoviča-Digitalizirajmo Slovenijo in dileme okrog nas, vprašanj ne bi poskušal zastaviti zgolj s telefonskim klicom osebno Borisu Popoviču, ampak bi se z vprašanji obrnil na volilni štab oziroma na info@lbp.si, kot to počnejo vsa ostala sredstva javnega obveščanja, ki jih tudi resnično zanima vsebina. In tu trčimo v problem  neenakosti med parlamentarnimi in neparlamentarnimi strankami in njihovo možnostjo predstavitve, zlasti v sredstvih javnega obveščanja.

Novinar L’BP pripisuje šibko volilno kampanjo in ugotavlja, da je Lista Borisa Popoviča- Digitalizirajmo Slovenijo napovedala ustavno pritožbo. To ne drži, saj je na Ustavno sodišče pobudo za presojo ustavnosti in zakonitosti 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji ter 2. in 3. odstavka člena Zakona o radioteleviziji Slovenije že posredovala, o čemer so bile 8. aprila obveščene tudi Primorske novice. Po našem mnenju oba zakona kršita ustavno pravico do enakosti, volilno pravico in bistveno vplivata oziroma določata položaj Liste Borisa Popoviča-Digitalizirajmo Slovenijo v volilni kampanji in s tem tudi bistveno zmanjšujeta možnost izvolitve naše stranke in naših  kandidatov v Državni zbor. Da je zdajšnja zakonska ureditev povsem absurdna, neživljenjska in grobo krši ustavne pravice, pa kaže zadnja in deloma že prej ustaljena praksa (tudi sodne) razlage, ki v prid parlamentarnim političnim strankam daje le argumente grobe moči.

Pobuda pa je zanimiva tudi v luči prakse zadnjih dni in očitno priviligiranih novo nastalih strank, ki jim je uspelo »kupiti« kakega poslanca. Kako torej z ustavnimi argumenti podpreti, da ima v medijski predvolilni kampanji privilegiran položaj politična stranka, ki je šele nastala in na prejšnjih parlamentarnih volitvah sploh ni sodelovala?! A so res volivci določili ta njen privilegiran položaj? Tudi če izhajamo iz principa, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in zanemarimo, da je takšen položaj ustvarila pravzaprav poslanska nezvestoba (da ne rečemo poslanska prevara)  volilnemu telesu, bi princip uspeha na zadnjih volitvah lahko veljal kvečjemu za kandidate, ki so že poslanci, ne pa kar za vse kandidate stranke, ki ji je morda uspelo »kupiti« kakega poslanca, na volitvah pa doslej še ni niti sodelovala oziroma je pri tem bila neuspešna.

Tudi sicer pa se predvolilna kampanja nanaša izrecno na naslednji mandat, ki z aktualnim mandatom nima prav nobene povezave, kjer prav nihče ne more in ne sme imeti popolnoma nobene prednosti pred ostalimi pravno formalnimi kandidati.« Lista Borisa Popoviča-Digitalizirajmo Slovenijo je Ustavno sodišče prosila za pospešeno obravnavo pobude, saj je pomembno, da bi odločitev učinkovala že za aktualne državnozborske volitve 24.4.2022, sicer o demokratičnih volitvah in o demokratični državi ne moremo več govoriti.

Novinar v članku tudi predpostavlja, da bi kandidatura Borisa Popoviča škodovala drugim koprskim kandidatom, ugotovitev, da je glas za Listo Borisa Popoviča-Digitalizirajmo Slovenijo »proč vržen glas,« pa kar diši po manipulaciji in navijaštvu z elementi naklepnega kaznivega dejanja poskusa vplivanja na volivce z javnim namenom povzročiti veliko in nepopravljivo škodo naši stranki, ter seveda Borisu Popoviču osebno. Kot vam je znano, so vsake volitve tekma za naklonjenost volivcev, v tokratni pa nas veseli, da je večina kandidatov v Slovenski Istri v svoje programe končno zapisala  razvinjetenje obalne hitre ceste, ureditev kolesarske in rekreacijske poti na obstoječem železniškem tiru med Koprom in Divačo, ter celotno traso prepustiti razvoju podeželskega turizma, posledično pa seveda zelo pomemben poudarek na gradnji drugega tira v dvotirni izvedbi in to takoj in zdaj. Vsaj vsa zgoraj našteta dolgoletna prizadevanja Borisa Popoviča skozi ves čas njegovega županovanja so eden od pomembnih razlogov, nikakor pa ne edini, da se naša stranka Lista Borisa Popoviča-Digitalizirajmo Slovenijo na čelu z Borisom Popovičem udeležuje državnozborskih volitev in zasleduje cilj obče koristi vseh nas, Slovenk in Slovencev.

Lista Borisa Popoviča-Digitalizirajmo Slovenijo